I-RO website

Welkom bij de website van het Innovatieplatform Ritmiek van Organisatieverandering.  

Het I-RO doet onderzoek naar de ritmiek van organisatieveranderingen met als doel praktische en bruikbare ritmiekinstrumenten te ontwikkelen, waarmee organisatieveranderingen effectiever kunnen worden geŃ—mplementeerd. De Stichting Innovatieplatform Ritmiek van Organisatieverandering (I-RO) is opgericht in 2009.

Een belangrijk doel van de activiteiten van het platform is erop gericht om meer inzicht te verwerven in wat de optimale ritmiekaanpak bij een organisatieverandering is. In onderzoeken naar organisatieritmiek is met het model van organisatieritmiek de betrokkenheid van medewerkers en managers bij veranderingen positief beïnvloed en bleek organisatieritmiek een belangrijke factor bij succesvol veranderen.

Voor algemene informatie over het Innovatieplatform Ritmiek van Organisatieverandering kunt u contact opnemen met:

Dr. mr. Truus Poels
tel. +31(0)6 527 37 267

info@organisatieritmiek.nl