Historie

In een PhD studie door Truus Poels in 2006 is ingegaan op de vraag hoe ritmiek van organisatieverandering vastgelegd kon worden en wat bij deze ritmiek de betekenis is voor de mensen die dit veranderproces doormaken. De doelstelling van dit onderzoek was om de ritmiek van een organisatieverandering bij een concrete organisatieverandering te beschrijven in een poging processen van ritmiek in beeld te brengen en vast te leggen en te onderzoeken of ritmiek in thema’s van ‘spelverloop’ benoemd kunnen worden en hoe betrokken ‘spelers’ hieraan betekenis toekennen.

Ritmiek (de meer omvattende term voor ritmische beweging) is uitgewerkt naar de thema’s: ritme en frequentie en naar de subthema’s (parameters) klemtoon, intonatie, tempo, periode en herhaling. De hoofdthema’s zijn ritme en frequentie, waarbij ritme de term is voor de regelmatig afwisselende beweging in een verandertraject (met betrekking tot informeren, overleg, interventies, besluitvorming, contacten, etcetera), en frequentie het aantal keren is dat iets plaatsvindt of niet plaatsvindt per tijdseenheid en derhalve een getal is wat aangeeft hoe vaak een verschijnsel zich gedurende zekere tijd voordoet.

Het in beeld brengen van momenten van versnelling en vertraging, rust en onrust, druk en ontspanning van organisatieveranderingen kan antwoord geven op de vraag wat het veranderritme van een organisatie is en welke consequenties dit heeft voor de betekenis hiervan voor de medewerkers. Informatie over organisatieritmiek kan een bijdrage leveren aan een succesvol verloop en resultaat van organisatieveranderingen.

In 2008 is het Innovatieplatform Ritmiek van Organisatieverandering (I-RO) opgericht om praktische en bruikbare ritmiekinstrumenten te ontwikkelen, waarmee organisatieveranderingen effectiever geïmplementeerd kunnen worden. Om dit doel te bereiken werken verschillende organisaties samen in het I-RO. De deelnemers aan het platform zijn eindverantwoordelijken in hun organisatie o.a. bij Shell, AerCap, RIVM, ING Lease, TNO, IBM, UWV, Vughterstede, Ordina en KLM. Tweemaal per jaar komen de deelnemers bij elkaar om van gedachten te wisselen over organisatieverandering en organisatieritmiek.